Poplatky za vydání rybářského lístku 2023

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
(účinnost 1. 10. 2022)
Položka 14
1) Vydání rybářského lístku s dobou platnosti
a) 30 dní 200 Kč
b) 1 rok 100 Kč
c) 1 rok pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v
rámci svého povolání nebo funkce 50 Kč
d) 3 roky 200 Kč
e) 3 roky pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v
rámci svého povolání nebo funkce 100 Kč
f) 10 let 500 Kč
g) 10 let pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v
rámci svého povolání nebo funkce 250 Kč
j) na dobu neurčitou 1 000 Kč
2) Povolení výkonu rybářského práva 2 000 Kč
Poznámka
Poplatek podle bodu 1 písmen c), e) a g) se vybírá, vydává-li se rybářský lístek žákům nebo studentům
českých odborných škol ve studijních oborech, popřípadě učebních oborech s výukou rybářství,
odborným pracovníkům na úseku rybářství, mají-li provozování rybářství v pracovní náplni,
rybářským hospodářům a osobám ustanoveným jako rybářská stráž. Tyto osoby se prokáží správnímu
úřadu potvrzením školy o studiu nebo potvrzením o výkonu povolání nebo funkce na území České
republiky.